Общи условия за взаимоотношения с крайните потребители на фиксираната гласова телефонна услуга, предоставяна от „Телеком 1” ООД

  Tехнически изисквания за интерфейсите за свързване на крайни устройства с мрежата на "Телеком 1" ООД.

  Условия за предоставяне на Взаимно свързване с мрежата на "Телеком 1" ООД.

  Условия за предоставяне на IP Взаимно свързване с мрежата на "Телеком 1" ООД.

  Цени за разговори през фиксирани гласови телефонни услуги, предоставяни от "Телеком 1" ООД

  Упътване за активиране на услугите „Блокиране на идентификация на линията на викащия (CLIR)“ и „Пренасочване на повикването (Call Forward)“

  Преносимост на номер на фиксиран телефон. Сигнал за уведомление. Наръчник.

  Показатели за качеството на обслужване през 2016г.
© TelecomOne Ltd. 2009